Installasjoner i offentlige bygg

Installasjoner i offentlige bygg

Land Elektriske har mange installasjoner i ulike offentlige bygg. Vi har jobber innen vann- og avløp og fjernvarmeanlegg, som er blant våre satsingsområder. I tillegg har kontorinstallasjoner i kommunen og installasjoner på skoler og institusjoner gitt oss god kompetanse.

Land Elektriske leverer energieffektive bygg som blir styrt av EIB-løsninger. Vi har opparbeidet oss god erfaring med å samkjøre mot alle berørte faggrupper. Dørsystemer, brannvarslingssystemer, datasystemer, telesystemer, alarmsystemer, bare for å nevne noen.