Referanser

Referanser

Referanser - samferdsel

 • Tunnel Fv. 50 Geitryggtunnelen
 • Tunnel E16 Bergsundtunnelen
 • Tunnel Fv. 33 Falkentunnelen
 • Tunnel Rv. 7 Lundesgård
 • Tunnel Rv. 7 Ørgenvika
 • Tunnel Rv. 7 Rallerud
 • Tunnel E16 Nes
 • Tunnel E6 Øyer - Tretten
 • Veglysanlegg - byggefelt Hadeland
 • Veglysanlegg - byggefelt Askegård
 • Veglysanlegg E6 Strande - Vedemselva, Øyer
 • Veglysanlegg Fv. 311 Lillehammer
 • Veglysanlegg Rv. 7 Sokna
 • Veglysanlegg E16 Bagn
 • Veglysanlegg Fv. 247 Hov
 • Veglysanlegg E136 Bjorli
 • Veglysanlegg Fv. 193 Dokka

Referanser - næring- og offentlige bygg:

 • Bjørntjern, Nordre Land
 • Ungdommens hus, Søndre Land
 • Hjemmetjenesten, Søndre Land
 • Hov Helsehus, Søndre Land
 • Vestsida skole, Søndre Land
 • 4.etg Sentrumsbygg Dokka
 • Byggmakker Leira
 • Flerbrukshall Etnedal

Referanser - skianlegg

 • Snøanlegg i Hafjell
 • Snøanlegg og skiheiser i Trysil
 • Snøanlegg i Marikollen